VGSongs.com Consoles
Game Songs Console Released Composer Developer Publisher
Gradius 12  Nintendo 1986 Miki Higashino Konami, Cyclone Studios, SPS, Upstart Games Konami, Hudson Soft, Sharp
RoboWarrior 14  Nintendo 1987 Takeaki Kunimoto Hudson Soft Jaleco
Adventure Island 14  Nintendo 1988 Jun Chikuma Hudson Soft, Escape Hudson Soft
Faxanadu 16  Nintendo 1989 Jun Chikuma Hudson Soft Nintendo, Hudson Soft
Adventure Island II 26  Nintendo 1991 Miyoshi Okuyama Now Production Hudson Soft
Super Adventure Island 16  Super Nintendo 1992 Yuzo Koshiro Produce Hudson Soft
Adventure Island 3 26  Nintendo 1992 Hirohiko Takayama Now Production Hudson Soft
Super Bomberman 18  Super Nintendo 1993 Jun Chikuma Hudson Soft Hudson Soft, Sony Imagesoft
Inspector Gadget 17  Super Nintendo 1993 Saori Kobayashi AIM Hudson Soft
Super Bomberman 2 22  Super Nintendo 1994 Hudson Soft Hudson Soft
Adventure Island IV 21  Nintendo 1994 Hudson Soft Hudson Soft
Super Bomberman 3 31  Super Nintendo 1995 Jun Chikuma, Keita Hoshi Hudson Soft Hudson Soft
Super Adventure Island II 37  Super Nintendo 1995 Akihiro Akamatsu, Sachiko Oita, Shinji Nakaya Hudson Soft Hudson Soft
Super Bomberman 4 26  Super Nintendo 1996 Jun Chikuma Produce Hudson Soft
Bomberman B-Daman 20  Super Nintendo 1996 Hudson Soft
Super Bomberman 5 46  Super Nintendo 1997 Jun Chikuma, Hirohiko Fukuda Hudson Soft Hudson Soft
Bomberman Hero 31  Nintendo 64 1998 Jun Chikuma Hudson Soft Nintendo
Mario Party 73  Nintendo 64 1998 Yasunori Mitsuda Hudson Soft Nintendo
Bomberman 64
The Second Attack
62  Nintendo 64 1999 Yasunori Mitsuda, Tomohiko Kira, Hidenobu Otsuki, Tomori Kudo, Hiroyo Yamanaka, Yoshitaka Hirota, Kenji Hiramatsu Hudson Soft Vatical Entertainment
Mario Party 2 81  Nintendo 64 1999 Hironao Yamamoto, Shohei Bando, Kazuhiko Sawaguchi Hudson Soft Nintendo
Mario Party 3 83  Nintendo 64 2000 Ichiro Shimakura Hudson Soft Nintendo
Bomberman 64 37  Nintendo 64 2001 Racjin Hudson Soft
Mario Party Advance 90  Game Boy Advance 2005 Ichiro Shimakura, Yoshimasa Ikeda Hudson Soft Nintendo