VGSongs.com Consoles
Game Songs Console Released Composer Developer Publisher
Frogger 9  Arcade 1981 Konami Konami, Sega-Gremlin
Rush'n Attack 21  Nintendo 1985 Kiyohiro Sada Konami Konami
Castlevania 16  Nintendo 1986 Satoe Terashima, Kinuyo Yamashita Konami Konami
Gradius 12  Nintendo 1986 Miki Higashino Konami, Cyclone Studios, SPS, Upstart Games Konami, Hudson Soft, Sharp
The Goonies II 12  Nintendo 1987 Satoe Terashima Konami Konami
Getsu Fuma Den 14  Nintendo 1987 Hidenori Maezawa Konami Konami
Castlevania II
Simon's Quest
9  Nintendo 1987 Kenichi Matsubara, Satoe Terashima, Kouji Murata Konami Konami
Track & Field 5  Nintendo 1988 Konami Konami
Skate or Die! 8  Nintendo 1988 Kouji Murata, Ron Hubbard Konami, Electronic Arts Ultra Games, Electronic Arts
Konami Wai Wai World 20  Nintendo 1988 Atsushi Fujio, Shinya Sakamoto, Shigemasa Matsuo Konami Konami
Contra 13  Nintendo 1988 Hidenori Maezawa, Kiyohiro Sada Konami Konami
The Adventures of Bayou Billy 10  Nintendo 1988 Hidenori Maezawa, Kiyohiro Sada, Jun Funahashi, Atsushi Fujio, Tsutomu Ogura Konami Konami
Jackal 11  Nintendo 1988 Atsushi Fujio, Shinya Sakamoto Konami Konami
Track & Field II 30  Nintendo 1988 Jun Funahashi Konami Konami
Blades of Steel 1  Nintendo 1988 Unknown Konami, Novotrade Konami
Teenage Mutant Ninja Turtles 24  Arcade 1989 Mutsuhiko Izumi, Miki Higashino, Kozo Nakamura Konami Konami, Ultra Games, Image Works, Ubisoft
Teenage Mutant Ninja Turtles 16  Nintendo 1989 Jun Funahashi Konami Konami, Ultra Games
Castlevania III
Dracula's Curse
28  Nintendo 1989 Hidenori Maezawa, Jun Funahashi, Yukie Morimoto, Yoshinori Sasaki Konami Konami
Gradius III 30  Super Nintendo 1990 Yukie Morimoto, Kazuki Muraoka, Kazuhiko Uehara, Harumi Ueko Konami Konami
Super Castlevania IV 36  Super Nintendo 1991 Masanori Adachi, Taro Kudo Konami Konami
Contra III
The Alien Wars
15  Super Nintendo 1992 Masanori Adachi, Miki Higashino, Tappy Iwase, Aki Hata Konami Konami
Teenage Mutant Ninja Turtles
Turtles in Time
42  Super Nintendo 1992 Mutsuhiko Izumi, Kozo Nakamura Konami Konami
Axelay 21  Super Nintendo 1992 Taro Kudo Konami Konami
Tiny Toon Adventures
Buster Busts Loose!
29  Super Nintendo 1992 Yukie Morimoto, Kazuhiko Uehara Konami Konami
Sunset Riders 24  Super Nintendo 1993 Motoaki Furukawa Konami Konami
Batman Returns 34  Super Nintendo 1993 Konami Konami
Zombies Ate My Neighbors 13  Super Nintendo 1993 LucasArts Konami
Teenage Mutant Ninja Turtles
Tournament Fighters
38  Super Nintendo 1993 Kazuhiko Uehara, Harumi Ueko, Hideto Inoue Konami Konami
The Adventures of Batman & Robin 28  Super Nintendo 1994 Konami Kukeiha Club Konami Konami
Castlevania
Bloodlines
30  Sega Genesis 1994 Michiru Yamane Konami Konami
Tiny Toon Adventures
Wacky Sports Challenge
27  Super Nintendo 1994 Konami Konami
Castlevania
Dracula X
20  Super Nintendo 1995 Akira Souji, Keizo Nakamura, Tomoko Sano, Mikio Saito Konami Konami
Castlevania 64 106  Nintendo 64 1999 Masahiko Kimura, Motoaki Furukawa, Mariko Egawa Konami Konami
Silent Hill 42  Playstation 1999 Akira Yamaoka Konami Konami
Castlevania
Legacy of Darkness
166  Nintendo 64 1999 Masahiko Kimura Konami Konami
Castlevania
Circle of the Moon
20  Game Boy Advance 2001 Sotaro Tojima, Hiroshi Mitsuoka Konami Konami
Silent Hill 2 30  Playstation 2 2001 Akira Yamaoka Konami Konami
Gradius Galaxies 22  Game Boy Advance 2001 Mobile21 Konami
Castlevania
Harmony of Dissonance
31  Game Boy Advance 2002 Michiru Yamane, Soshiro Hokkai Konami Konami
Contra Advance
The Alien Wars EX
16  Game Boy Advance 2002 Masanori Adachi, Miki Higashino, Tappy Iwase, Aki Hata Konami, Factor 5 Konami
Castlevania
Aria of Sorrow
30  Game Boy Advance 2003 Michiru Yamane, Takashi Yoshida, Soshiro Hokkai Konami Konami
Silent Hill 3 26  Playstation 2 2003 Akira Yamaoka Konami Konami
Teenage Mutant Ninja Turtles 24  Game Boy Advance 2003 Hideyuki Suzuki, Yasuhiro Ichihashi, Junichiro Kaneda Konami Konami